Travtermer / Travbegrepp

Travsporten är fylld av olika termer och travbegrepp som du inte finner någon annanstans i samhället. Jag har här sammanställt ett antal sådana termer i en travordlista som ger en kortfattad förklaring till vad de innebär. Denna travordlista kompletteras allt eftersom och tipsa gärna om det är någon travterm eller något travbegrepp du tycker bör ingå eller undrar över.

A

Aktion / Aktionsproblem

Andra par utvändigt
Autostart / Bilstart

B

Bakspår
Bakvarv / rätvarv
Banbredd
Bankod
Barfotafint
Boots
Brodd / Hakar
Brunst

C

Catchdriver
Checkrem / Käkrem

D

Distanser
Distanserad
Dosering
Dotering
Drivning
Dyngtrampare
Dödens

E

Entömd
F

Fäste

G

Galopp

H

Halvspår
Handicaplopp
Huvudstång

I

Ickevinnare

J

Jackpot
Jordbländare
Jänkarvagn

K

Kastrering
Korsförlamning
Körspö / Pisk

L

Lunklopp
Löpskalle / Löphuvud
Lördagshäst

M

Monte
Montevarning

O

Omkrets
Openstretch

P

Passgång
Preparé
Propositioner

R

Reserver
Ryckhuva / Rycktussar

S

Skoinformation
Slagläge
Snackhäst
Solfjädereffekt / Solfjäder
Spelvärde
Spetshäst / Frontrunner
Springband
Spårlottning
Staket
Startpoäng
Stayer
Strykningar

T

Tempotorsk
Tilläggsvolt / Tillägg
Trafikproblem
Tredjespår

U

Upploppslängd / Upploppet

V

Vingelrisk / Vingel
Vinklad startbilsvinge
Vinnarcirkel
Vinnarhålet
Vinterbana
Värmningsinformation / Värmningar

Å

Åbykusk
Åtgärdad

Ö

Överpace

Åbykusk

Åbys travbana är mycket speciell med sina dubbla openstretchspår och den kräver många gånger ett helt annat taktiskt tänkande från en Åbykusk  i och med förekomsten av de båda openstretchspåren. Något eller några lopp brukar vinnas varje tävlingsdag från endera vinnarhålet eller tredjepar invändigt vilka är de två spår som förändrar den taktiska kartan på …

Visa sida »

Aktion / Aktionsproblem

När man talar om en hästs aktion så avser man sättet den rör sig på. Du kommer ofta få läsa och höra om hur hästar dras med aktionsproblem där de inte travar rent utan kanske haltar lite eller kanske tenderar att gå över i passgång. Vissa gånger beror en dålig aktion på att hästen inte …

Visa sida »

Andra par utvändigt

Andra par utvändigt kallar man positionen som andra häst i andra spår. Detta betraktas som en gynnsam position då man är nära täthästen men samtidigt slipper att möta motvinden och därmed kan spara lite på krafterna till slutet av loppet. Väldigt många lopp vinns härifrån och det är värt att fundera lite extra över vilken …

Visa sida »

Åtgärdad

När en häst fått behandling för någon skada eller skavank så säger man ibland i intervjuer att den blivit åtärdad. Termen åtgärdad är för mig en varningsflagga då hästen ofta tvingas till lite vila och eventuellt medecinering i samband med dessa åtgärder och den kan ofta behöva ett lopp i kroppen innan den kan prestera …

Visa sida »

Autostart / Bilstart

Vid autostart även kallat bilstart så använder man sig av en specialbyggd startbil där åtta hästar kan springa bredvid varandra från början. Vissa banor använder sig dessutom av en så kallad vinklad startbilsvinge för att hjälpa de yttre spåren då dessa är klart sämre att ha vid autostart. Vid bilstart på en genomsnittlig bana så …

Visa sida »

Bakspår

Bakspår innebär kort och gott att man startar bakom andra hästar och således inte kan vara med i någon spetskörning i första läget. Vid voltstart så har hästarna 8 till 12 bakspår medan spåren 9 till 12 utgör bakspår i bilstart. Generellt anses bakspår vara något negativt men vissa hästar kan ändå ha fördel av …

Visa sida »

Bakvarv / rätvarv

När man ska värma upp en häst inför tävling så brukar man börja med att köra hästen några varv motsols i mycket lugnt tempo. Detta för att inte hästen ska jaga upp sig och ådra sig någon sträckning eller dylikt. Man säger att man kör i bakvarv vilket är mer av en uppmjukning. Motsatsen till …

Visa sida »

Banbredd

Banbredden har stor betydelse i samband med voltstartsmomentet då det kan innebära att hästar får trångt och kan galoppera om de tvingas vända alltför tvärt. Banbredden varierar på landets travbanor från 19 meter på Årjäng till 26 meter på Kalmartravet. Denna faktor kan alltså inverka mycket på nervösa hästar som har svårt att vända tvärt …

Visa sida »

Bankod

När du fyller in en spelkupong till exempelvis V5 eller vinnarspel hos ATG ombud så behöver du fylla i en bankod. Bankod behövs för att ATG ska kunna avgöra vilken bana du spelar på då det kan avgöras travtävlingar på flera orter samtidigt. Du hittar samtliga bankoder här.

Visa sida »

Banlängd

En travbanas banlängd kan sätta viss prägel på hur loppen körs. På exempelvis Åmåls bana som mäter blott 800 meter i banlängd så är ledningen lite mer intressant än på motsatta extremen Tiingsryd där banans banlängd är hela 1609 meter vilket innebär långa kurvor där det inte blir lika prövosamt att sitta i dödspositionen. Banlängden …

Visa sida »

Barfotafint

Barfotafint är vad jag kallar det då en tränare anmäler sin häst barfota runt om men sedan efter spelstopp ändrar sig och istället väljer att köra med skor på sin häst. Du har alltså gått på en barfotafint då du lämnat in ditt spel utifrån den enda kända informationen att hästen skulle gå med den …

Visa sida »

Boots

Boots är ett par skydd av gummi som man drar över hästens hovar för att förhindra att hästen slår ihop framhovarna och bakhovarna och därmed galopperar. Det är dessutom vanligt att man lägger på ett par boots för att tillfälligt förbättra hästens trav om den travar dåligt i värmning eller provstart. Den lilla extra vikt …

Visa sida »

Brodd / Hakar

Brodd och hakar är dubbar som man skruvar i hästens skor när den behöver extra fäste under vinterhalvåret då det kan vara fruset i bankroppen. Beroende på hur fruset det är så kan man variera längden på broddarna och de allra längsta kalla hakar och används då på spolade isbanor som man finner på banorna …

Visa sida »

Brunst

Brunst kallas det då en märr är klar för befruktning. Olika ton påverkas i varierande grad av brunst men det är aldrig n plusfaktor. Brunst inträffar om regel på våren och som spelare ska man verkligen vara vaksam på denna faktor. Personligen är jag mindre benägen att spika ston under perioden mars till juli av …

Visa sida »

Catchdriver

En catchdriver är en travkusk som ägnar sig åt att köra lopp åt andra tränare mot en procentuell ersättning. En catchdriver bedriver som regel ingen egen tränarrörelse och fela av våra mest kända och framgångsrika kuskar är rena catchdrivers. Som exempel Kan nämnas Erik Adielsson, Ulf Ohlsson och Örjan Kihlström. Fördelen är att de får …

Visa sida »

Checkrem / Käkrem

En checkrem även kallad käkrem är en läderrem som förhindrar hästens huvud i en bestämd riktning. Målet med en checkrem eller käkrem är att hjälpa hästen stöd att springa rakt och hålla upp sin hållning då den blir uttröttad i loppen.

Visa sida »

Distanser

Travlopp kan köras över många olika distanser och jag berör här de vanligaste utifrån deras förekomst och nämner även ett par saker man kan tänka på vid respektive distans. Medeldistans även kallad full distans är den särklass vanligaste distansen under tävlingsdagarna och den mäter 2140 meter på en vanlig 1000-metersbana vilket innebär att man springer …

Visa sida »

Distanserad

Om en häst kommer alltför långt efter vinnaren i ett lopp så säger man att den är distanserad vilket i sin tur innebär att hästen inte får några prispengar även om den kanske skulle sluta på en prisplacering. Gränsen för att bli distanserad går vid om hästen är mer än tio sekunder eller mer efter …

Visa sida »

Dödens

Den otacksamma positionen först utvändigt om ledaren kallar man för dödens eller dödspositionen då det krävs en väldigt stark häst för att vinna härifrån. Normalt sett så håller ledaren undan för hästen i dödens alternativt så kan någon lifta med i vinddraget efter och spurta förbi till slut. Det är en kombination av motvinden och …

Visa sida »

Dosering

Dosering är vad man kallar den lutning som travbanorna har i kurvorna. Doseringen är kraftigast i kurvans första halva och fasar sedan ut i en övergång till efterföljande raka. Själva huvudsyftet med doseringen är att skydda hästen från skador genom att hästen inte ens ska känna att den svänger utan den ska uppleva att den …

Visa sida »

Dotering

Dotering är vad kallar man den sammanlagda prissumman i ett lopp. Doteringarna i svenska travlopp bestäms av centralorganisationen Svensk Travsport. Det lopp som har högst dotering under det svenska travåret är Elitloppet där vinnaren för närvarande erhåller tre miljoner och doteringen i finalen där var drygt 5,2 miljoner kronor där vinnaren fick hela tre miljoner …

Visa sida »

Drivning

Drivning innebär att kusken använder sitt körspö för att få hästen att ta i lite extra i slutet av loppet. Man brukar tala om att hästen gick undan för drivning vilket innebär att kusken behövde påminna hästen om att det var dags att ta i ordentligt till slut. Ibland är kuskar alltför yviga och hårdhänta …

Visa sida »

Dyngtrampare

En dyngtrampare är vad jag kallar en häst som drar fördel av en tungsprungen bana relativt sina konkurrenter i ett lopp. Dels kan det röra sig om en liten och lätt häst som inte sjunker ner lika mycket om bankroppen är sugande för dagen. Dock har de flesta dyngtrampare det genemsamt att de har en …

Visa sida »

Entömd

Man säger att en häst är entömd om den springer och bryter med huvudet åt endera hållet. Vanligen finns förklaringen till en entömd häst i att den har ont någonstans. Ibland kan man testa med att utrusta hästen med en så kallad Murphybländare för att få den mindre entömd. Det kostar nämligen onödig energi att …

Visa sida »

Fäste

Det är mycket vanlig att tränare efter eller inför loppen säger att hästen behöver fäste. Med fäste menar man helt enkelt att hoven ska få bra grepp på underlaget som bjuds för dagen. Detta kan variera kraftigt beroende på årstid och väderlek. På en spolad isbana så krävs exempelvis långa hakar i skorna för att …

Visa sida »

Galopp

Få saker är så tråkiga inom travet som då den häst du tror på ägnar sig åt galopp och därmed förspiller sina chanser att vinna loppet. Hästar är ju precis som du och jag individer med sina egna personlighetsdrag. Vissa är mycket lugna och trygga och försvarar sig sällan eller aldrig med galopp. Andra kan …

Visa sida »

Halvspår

Halvspår är ett riktigt otyg som alltför sällan bestraffas i svensk travsport. När en kusk kör med halva vagnen i ett spår och andra halvan i ett annat så säger man att denne kör i halvspår. Företeelsen är mycket osportslig då den blockerar bakomvarande ekipage samtidigt som det utförande ekipaget kan spara värdefulla meter genom …

Visa sida »

Handicaplopp

Handicaplopp är alldeles för ovanligt i Sverige då de i mitt tycke Är de spelmässigt allra mest intressanta. Inför varje handicaplopp så är det upp till den så kallade handicapern att bedöma kapaciteten hos varje ekipage på ett sådant sätt att alla femton startande ska komma till mållinjen exakt samtidigt. Handicapern för en diskussion med …

Visa sida »

Huvudstång

När en häst springer och bryter och vrider huvudet åt ett visst håll så kan man sätta på en så kallad huvudstång för att förhindra hästens möjlighet att göra detta. Man får endast använda huvudstång på en sida av häst.

Visa sida »

Ickevinnare

En ickevinnare är häst som inte vill springa först. Detta visar sig ibland rent visuellt i slutstrider där hästen inte ser så trött ut men trots det springer och bromsar. Man kan även hitta ickevinnare bara genom att lsa travprogrammet för låt oss säga att en häst gjort trettio starter i sin karriär och aldrig …

Visa sida »

Jackpot

Jackpot kan uppkomma på två sätt inom spelen V75, V86, V64 och V65. Dels om raden varit för lätt så att utdelningen för exempelvis fem rätt på V75 understiger ett visst belopp alternativt om raden varit alltför svårfunnen och ingen spelare lyckats pricka in samtliga vinnare. Det som händer då är att samtliga vinstpengar i …

Visa sida »

Jänkarvagn

Jänkarvagn är en typ av sulky som blivit mycket omdiskuterad de senaste åren. Det kan vara besvärligt att få information om vilka ekipage som går med jänkarvagn och inte vilket är ett problem idag. På utmärkta och spelvänliga Axevalla travbana har man emellertid gått så långt att tränarna numer i samband med barfotaanmälningen även får …

Visa sida »

Jordbländare

En jordbländare är ett siktskydd som sätts under ögonen på hästen i syfte att den inte ska kunna se marken precis framför sig. Vissa hästar kan nämligen bli uppskrämda av skuggor, färgskiftningar och vattenpölar vilket i sin tur kan få dem att försvara sig med galopp. För att motverka detta så kan man testa att …

Visa sida »

Kastrering

Vid kastrering så opererar man bort en hingsts testiklar vilket ofta gör hästen lugnare och mer lätthanterlig i loppen. Orsaken till att man gör en kastrering är som regel att hästen uppträder hetsigt och galopperar mycket. Det kan även bero på att den är oregerlig i andra situationer. I samma ögonblick som kastrationen är färdig …

Visa sida »

Korsförlamning

När en häst anstränger sig hårt fysiskt så kan den drabbas av ett tillstånd som kallas korsförlamning vilket visar sig i symtom som kramper i de bakre delarna av ryggmuskulaturen. Det brukar ta en tid efyer att en häst haft korsförlamning innan den åter presterar maximalt så jag spikar ogärna en häst där jag kan …

Visa sida »

Körspö / Pisk

Körspö även kallad pisk är ett böjligt spö som kusken använder dels för att styra hästen men framför allt i syfte att få den att springa fortare i loppets slutskede. I Norge är körspö helt förbjudet så då norska hästar startar hos oss så kan man ibland få se en dramatisk effekt då de får …

Visa sida »

Löpskalle / Löphuvud

Man brukar inom travet tala om hästar med bra löpskalle eller löphuvud. Med löpskalle menar man att hästen verkligen vill hålla nosen framför den häst som kommer upp jämsides. Alla hästägare vill att deras häst ska ha ett bra löphuvud alltså då denna egenskap som regel följer med hästen genom karriären. Man kan alltså säga …

Visa sida »

Lördagshäst

Lördagshäst kallar man en häst som duger inom V75 på lördagar. Det är som regel de allra tuffaste loppen och konkurrensen brukar vara knivskarp på rikstoton. Utmärkande för en lördagshäst är alltså att han eller hon besitter den grundkapacitet som är nödvändig för att duga på lördagens V75. 

Visa sida »

Lunklopp

Ett lunklopp är när en häst som tagit ledningen från start tillåts springa i mycket lågt tempo mitt i loppet bara för att in på upploppet släppa på för fullt och avsluta i en fart som ingen kan utmana. Lunklopp är otroligt tråkiga att se på då det inte händer just någonting. Av tradition så …

Visa sida »

Monte

Monte betyder uppsutten på franska och det är just vad det handlar om då travhästarna rids av en monteryttare istället för att gå med sulky vilket är det vanligaste vi ser i våra travlopp. Den enda tillåtna gångarten är trav precis som i vanliga travlopp och samma galoppregler gäller här. Monte är vanligt i Frankrike …

Visa sida »

Montevarning

För mig är det montevarning då jag ser bokstaven ”m” bakom datumangivelsen i travprogrammet hos en häst så då kan det vara läge att vara lite återhållsam med strecken. Många gånger är det nämligen så att då hästar inte kan hävda sig riktigt i de betydligt tuffare och hårdare sulkyloppen så testar tränaren istället att …

Visa sida »

Murphybländare

En Murphybländare är en slags skygglapp som man fäster invid hästens ena öga i syfte att den ska springa rakare i med huvudet. Om en häst är entömd och tenderar vrida huvudet åt vänster så sätter man en murphybländare på höger sida. Murphybländaren gör då att hästen måste vända sitt huvud framåt för att kunna …

Visa sida »

Openstretch

På Åby travbana och Skellefteå travbana så har man anlagt extra innerspår kallat Open Stretch in på upploppet. Detta ger ekipaget som sitter i vinnarhålet chansen att passera ledarhästen på insidan och detta är en riktigt spännande detalj som jag tycker mycket om. På Åbytravet finns dessutom dubbla openstretch -spår vilket gör att även hästen …

Visa sida »

Överpace

När det blir en utdragen spetskörning där täthästarna kör i väldigt högt tempo under en lång sträcka så brukar man säga att loppet blir överpacat. I ett lopp med överpace så gynnas de som inte deltar i rusningen i loppets tidiga delar då dessa slipper dra på sig onödig mjölksyra vilken i sin tur gör …

Visa sida »

På väntan / På rulle

Många gånger så kommer du i intervjuer att få läsa frasen att ‘hästen ska ha ett lopp på väntan eller på rulle’. På rulle betyder att hästen ska få springa bakom andra hästar ända tills man kommer till loppets slutskede. Vissa hästar presterar mycket bättre då de får gå på väntan. Det kan även vara …

Visa sida »

Passgång

Passgång är en gångart där hästen rör fram- och bakbenen paralellt. I svenska travlopp är passgång inte tillåtet och leder till diskvalifikation. I USA däremot så tävlar man i speciella passgångarlopp och passgångarna är något lite snabbare än travhästar och påmplussidan ska nämnas att en passgångare inte slår ihop fram- och bakben som en häst …

Visa sida »

Preparé

Inom travet så förekommer det att tränare vill att dennes häst ska få ett vilsamt lopp med invändigt och snällt upplägg om den har ett viktigare lopp som man istället siktar mot.Detta upplägg kallar preparelopp och det kan i praktiken innebära att kusken inte satsar på seger i loppet. Preparé är betydligt vanligare nere i …

Visa sida »

Propositioner

Svensk Travsport ST är ytterst ansvarigt för att skriva ut Propositioner vilka anger vilka hästar som får vara med i ett visst lopp. I propositionen står hur mycket pengar hästen maximalt får ha tjänat vid anmälningstillfället. I propositioner står även distans, startform, samt om propositionen gäller för viss ålder eller kön. Jag studerar propositionen ganska …

Visa sida »

Reserver

Personligen är jag alltid mycket noga med att märka ut reserver då jag spelar någat av ATG:s olika streckspel V75,V64 eller V86. Reserver behöhs då någon av de hästar du streckat på din kupong av olika skäl inte kommer till start. Jag vill alltså själv välja mina reserver vilket man gör genom att kryssa i …

Visa sida »

Ryckhuva / Rycktussar

Ryckhuva och rycktussar är två vanligt förkommande begrepp när man läser tränarintervjuer. Målet med dem är det samma och det är att hästen ska hålla sig lugn i den tidigare delen av loppet för att konservera krafterna. När ryckhuvan eller rycktussarna sedan dras av eller ur så mot slutet av loppet så brukar vanligtvis funktionen …

Visa sida »

Skoinformation

Skoinformation   Vilken så kallad balans hästen går med har stor påverkan på hästens aktion och hur den presterar i loppet. I allmänhet vill man ha så lätta skor som möjligt på hästens hovar vid tävling, helst inga alls vilket självfallet är den lättaste och mest naturliga balans som finns. Ofta krävs dock skor på …

Visa sida »

Slagläge

Då en häst fått ett dålig startspår lång ut på startbilsvingen så kan du många gånger läsa i intervjuer att ‘Vi får försöka hitta mer i slagläge’. Slägläge innebär då att man vill hitta ner i andra eller tredje par utvändigt för att därifrån kunna få gå på rulle fram till upploppet och då spela …

Visa sida »

Snackhäst

En snackhäst är en häst som redan i unga år fått blickarna på sig. Det kan bero på att den har väldigt bra stamtavla eller att den kostat vädigt mycket pengar och att kretsen runt hästen därav har extra höga förväntningar på att hästen ska prestera på topp. En snackhäst kan även vara en häst …

Visa sida »

Solfjädereffekt / Solfjäder

Solfjäder eller solfjädereffekt kan uppkomma vid autostart och innebär att en invändig häst som är mindre startsnabb kan hjälpas av att hästen med spåret precis utanför bara är lite startsnabbare så att denne bara nästan kommer förbi. Detta gör i sin tur att en tredje häst där utvändigt måste vara väldigt snabb föra att hinna …

Visa sida »

Spårlottning

Spårlottning inför ett travlott äger rum en knapp vecka innan start ska ske. Det är ST (Svensk Travsport) som ombesörjer all spårlottning så att den ska vara säker och rättvis. På det allra största spelet V75 så blir resultatet från spårlottningen officiellt klockan 19 varje söndag och det är för mig en högtidsstund som sätter …

Visa sida »

Spelvärde

Att spela på hästar handlar för mig mycket om utmaningen att hitta den där avgörande informationen som spelarkollektivet förbisett. Det kan handla om någon balansändring eller någon taktisk tanke jag lyckats få ta del av från någon tränare eller kusk. Spelvärde uppstår helt enkelt ur dessa situationer då du har ett informatonsövertag på andra spelare. …

Visa sida »

Spetshäst / Frontrunner

Spetshäst eller frontrunner är två ord som är vanligt förekommande i tränarintervjuer och med det menas att hästen tar i lite extra då den får springa i ledningen. Vissa hästar trivs helt enkelt inte bakom andra hästar och kommer mer till sin rätt då de får vara först. Vi har genom åren sett flera utpräglade …

Visa sida »

Springband

Med springband avses att hästar på tilläggsvolten vid voltstart får ett extra långt anlopp vid starten. En förutsättning för att det ska kallas springband är att det finns minst sex hästar på startvolten då det är just springspårshästarna med spår sex och sju som gör att tilläggsvolten behöver flyttas bak en bit eftersom springspåren behöver …

Visa sida »

Staket

Ett staket kallar men det när en häst tagit fem raka segrar så att man endast ser fem ettor i hästens programrad. Dessa fem ettor ser i vissa program ut som ett staket, därav namnet.

Visa sida »

Startpoäng

Antal startpoäng avgör om en häst får vara med i ett lopp eller inte. Om tolv hästar får starta i ett lopp och femton anmält intresse för att vara med så kommer de tolv med flest startpoäng att få delta i loppet. Hästens startpoäng räknas fram utifrån dess resultat i de senaste fem loppen. Varje …

Visa sida »

Stayer

En stayer är en häst som kommer till sin fördel över längre distanser. Utmärkande för en stayer är att hästen är mycket stark och tål att gå först i tredjespår vilket anses mycket tungt och jobbigt i travlopp. Stayern klarar även av att hålla farten uppe under en mycket längre tid än en mer sprinterbetonad …

Visa sida »

Strykningar

Strykningar inträffar då hästar av något skäl inte kommer till start. Strykningar kan bero på sjukdomar eller skador men kan även vara orsakat av transporthinder exempelvis. Vid strykningar så är det viktigt att komma ihåg att märka ut reserver på din kupong då det som regel alltid blir några strykningar en tävlingsdag.

Visa sida »

Tempotorsk

Begreppet tempotorsk innebär att ledaren i ett lopp tillåtits springa i ett så lågt tempo under en sträcka så att den kunna spara på krafterna i sådan grad att den kan spurta i ett tempo som i praktiekn gör det omöjligt för hästarna längre bak att ta in något i loppets slutskede. Man säger att …

Visa sida »

Tilläggsvolt / Tillägg

I flerklasslopp så får de mer rutinerade hästarna som tjänat mer pengar starta på tilläggsvolt vilket innebär att de får ett tillägg på 20 meter eller mer i loppet. Detta tillägg är tänkt att jämna ut vinstchanserna mellanloppets alla hästar. Enligt min mening så är propositionerna med tilläggsvolt de allra mest spelintressanta då de innehåller …

Visa sida »

Trafikproblem

När man talar om trafikproblem i samband med travlopp så avser man att det kommer hästar i vägen för en avancerande häst. Dessa trafikproblem gör att den tvingas ta ut ytterligare ett spår om den ens får plats att byta spår. Det kan även vara så att det är så trångt med hästar runt om …

Visa sida »

Tredje spår

Det är mycket jobbigt för en gäst att trava som första häst i tredjespår och varje kurva i tredjespår innebär i praktiken att måste springa nästan tio meter längre än hästarna på innerspår. Man vill således undvika att trava i tredjespår gonom kurvorna till varje pris. Undantaget är sista kurvan då det ofta är direkt …

Visa sida »

Upploppslängd / Upploppet

Upploppet är den allra intressantaste delen av travloppet där vinnaren ska koras. Travbanornas upploppenslängd varierar kraftigt och jag har har sammanställt alla upploppslängder på de svenska banorna här nedan. Landets klart intressantaste upplopp har Axevalla med sina 227 meter där det behövs en riktigt bra spetshäst för att hålla undan hela upploppet ner. Med andra …

Visa sida »

Värmningsinformation / Värmningar

I den mån jag har möjlighet så vill jag alltid se hur hästen värmer upp innan jag lämnar in mitt system. Värmningsinformationen kan i vissa fall vara helt avgörande för om man behöver strecka en häst eller ej och jag fäster stor betydelse vid denna faktor då jag spelar på hästar. Värmningsinformationen kan bestå i …

Visa sida »

Vingelrisk / Vingel

Vingelrisk föreligger då en mindre startsnabb häst fått ett dåligt startspår långt ut bakom startbilsvingen. Vingel innebär helt enkelt att hästen tvingas trava ute i tredje eller fjärdespår runt första kurvan eller längre. Även kusken inverkar på vingelrisken speciellt vid voltstart då vissa kuskar är påtaglit skickligare på voltstartsmomentet än andra. Missar kusken exempelvis att …

Visa sida »

Vinklad startbilsvinge

På fem av landets travbanor används en vinklad startbilsvinge i akt och mening att öka chansen för de tråkiga spåren 6, 7 och 8 att lägga iväg bra från start. Denna detalj är endast aktuell vid autostart och fungerar så att hästen med startspår 6 släpps iväg 55 centimeter längre fram än hästen med spår 5. …

Visa sida »

Vinnarcirkeln

Vinnarcirkeln är dit alla vill komma. Vinnarcirkeln finns mitt på upploppsrakan och där utförs segerintervjuer och prisutdelningar bland annat. Landets mest speciella vinnarcirkel finns utan tvekan i Rättvik där vår kanske allra mest folkkära häsy genom tiderna Ego Boy ligger begraven precis under vinnarcirkeln.

Visa sida »

Vinnarhålet

Positionen direkt bakom ledaren kallar man för vinnarhålet eller rygg ledaren. Detta är en extra gynnsam position för då hästen kan lifta med utan att få alltför mycket motvind på sig vilket i sin tur innebär att man kan spara på krafterna. Vinnarhålet är den allra mest intressanta positionen på de båda openstretchbanorna Åby och …

Visa sida »

Vinterbana

Vinterbana säger man när man har planerat för kall väderlek genom att medvetet anlägga en isbana där hästarna måste springa med långa hakar för att få fäste. Fördelen är här att man som regel får till ett riktigt jämnt och fint underlag som dessutom är detsamma runt hela banan. Det är oerhört vackert och intressant …

Visa sida »Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>